norm()

阅读(50) 标签: 矩阵, 向量, 归一化,

描述:

把矩阵或向量做归一化

语法:

norm(A)

备注:

把矩阵或向量做归一化,减每行的均值后除以每行成员平方和的开方

参数:

A

矩阵或向量

选项:

@0

只减平均,不做长度归一

返回值:

序列

示例:

 

A

 

1

=[2,3,5]

 

2

=norm(A1)

3

=norm@0(A1)